BPM Nedir

BPM Nedir?

Kurumsal Süreç Yönetimi (Business Process Management) işletmelerin işlerini yapma biçimlerini modellemek için kurum içinde yapılan işleri bütünsel bir yaklaşımla ele alan bir yöntemdir. BPM işletmelerin varlıkları arasında sayılabilecek süreçlerin ortaya çıkarılmasını, belgelendirilmesini, iyileştirmelerin yapılmasını ve adımların otomatik yapılmasını hedefler. İşletmeler için yüksek seviyede önem arz eden finansal konularla da ilişkisi olan BPM performans kriterlerinin ortaya çıkarılmasıyla süreçlerin maliyetlerini, kişilerin performans takip işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.
BPM'in işletmeye sunduğu faydaları
Süreçlerin kontrol altına alınır,
Süreç iyileştirme işlemlerine kolaylık sağlar,
Performans takibi yapar,
IT ile dünyası arasında iletişimi kolaylaştırır,
Etkinlik ve yeterlilik takibine olanak sağlar,
İşletme bünyesinde yapılan işleri standartlaştırır.
Genel Uygulama alanları
Sipariş ve satış yönetimi,
Doküman Yönetimi,
Hastane otomasyonu,
Üretim alanında ki tüm süreçlerde,
Her türlü kontrol ve onaylama uygulamaları,
Sigorta, Banka ve Finans sektöründe,
Web tabanlı E-ticaret uygulamalar (B2B, B2C, …)