E-Dönüşüm Çözümleri

E-Dönüşüm Çözümü: E-Fatura + E-Defter + E-Arşiv + E-İrsaliye

E-fatura ve e-defterlerin aracısız ve doğrudan temasın DIA olarak düşünülerek güvence altına alınması, emniyete alınması ve sistemde arşivlenmesi. DIA’nın ön faturalama ve faturalama sistemi ile entegre DIA’nın kullanımı kolay, hızlı elektronik dönüştürme çözümü ile işinizi güvenceye alın ve kağıt tüketimini en aza indirin.

E-Fatura, E-Defter Hepsi Cebinizde!

Modüller

Demo İstiyorum
Teklif Al

E-Devlet Çözümleri
 • E-fatura Entegratör Çözümleri
 • E-irsaliye Entegratör Çözümleri
 • E-defter Entegrasyonu
 • E-arşiv Entegrasyonu

 

Genel Özellikleri – Avantajlar
 • DİA E-Dönüşüm ile GİB direkt entegredir ve herhangi bir aracı yazılım veya firma yoktur.
 • Herhangi bir sorun durumunda sadece DİA ile iletişim kurarsınız. Hem kendi ticari yazılımınız hem entegratör yazılımı hem de entegratörün online sistemi gibi farklı yazılımlarla uğraşmanıza gerek yoktur.
 • DİA E-Devlet Çözümleri ile e-faturalarınız bulut sisteminizde yedeklenir.
 • DİA E-Fatura Sistemi, DİA Kurumsal Yönetim Sistemi üzerinde bir modül olarak çalıştığı için entegrasyon sorunları bulunmamaktadır.

E- FATURA – PORTAL
E-DEFTER
E-ARŞİV
E-İRSALİYE

Neden E-Dönüşüm Çözümleri?

Türkiye’de 05.03.2010 tarihinden itibaren geçerli olan 397 sayılı Vergi Kanunu tebliği ile elektronik faturalar, veri formatları ve standartları vergi makamları tarafından ve satıcı VUK’a göre belirlenmektedir. faturaya dahil edilecektir. Elektronik faturalar yeni bir belge türü değildir ve kağıt faturalarla aynı yasal gerekliliklere sahiptir. Mali otorite kontrollü elektronik fatura uygulamalarının amacı, satıcı ve alıcı arasında tek biçim ve standartlar temelinde güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bu amaçla yurt dışı uygulamalar incelenerek başarılı elektronik fatura süreçleri incelenmiş ve UBL-TR XML tabanlı açık kaynak kodlu ve iş hayatının tüm süreçlerini kapsayan uluslararası bir standart olup mali idare tarafından benimsenmiştir.
421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;

 • 04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar (Listeye ulaşmak için tıklayınız) ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile,
 • 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu`na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler (Listeye ulaşmak için tıklayınız) ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar,
  01.09.2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı`na başvurmak ve 31.12.2013 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Söz konusu mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları esas alınarak elektronik fatura uygulamasına dahil olacaklardır.

Elektronik Fatura Uygulaması, e-Fatura Portalı, bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemine entegrasyonu ve Başkanlıktan özel entegrasyon izni alan kurumların sistemi aracılığıyla olmak üzere üç yöntemle kullanılabilmektedir.

 • Entegrasyon: Firma ticari sistemi direkt GİB ile bağlantılıdır.
 • Özel Entegrasyon: Firma ile Entegratör, Entegratör ile GİB bağlantılıdır.
 • Portal: Faturalar www.efatura.gov.tr ​​portalı üzerinden manuel olarak takip edilmektedir. Entegrasyon yoktur.
Entegrasyon yöntemi:

Bilgi işlem sistemleri entegrasyon yöntemleri, mükelleflerin kendi bilgi işlem sistemlerini Cumhurbaşkanlığı bilgi işlem sistemleri ile entegre ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlamalarına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. DİA Kurumsal Yönetim Sistemi, entegre bir yöntemle doğrudan GİB ile iletişim kurar.

Tek bir yazılıma entegre edilmiş elektronik dönüştürme hizmetleri
Portal entegrasyonu, faturaları manuel olarak yüklemenizi ve portaldan fatura almanızı sağlar. Satış faturaları anında imzalanabilir, zarflanabilir ve gönderilebilir. Ayrıca ek dosya seçimi veya yükleme gerektirmeden şirketinize kesilen satın alma faturalarını anında alabilirsiniz. Ayrıca, DIA Muhasebe modülü ile çevrimiçi oluşturduğunuz kitapları imzalayabilir ve göndererek hem zamandan hem de paradan tasarruf edebilirsiniz.

DİA ile hızlı ve güvenli e-devlet işlemleri!

Demo İstiyorum
Teklif Al