E-İrsaliye Nedir?
487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-İrsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.

E-İrsaliyeyi Kimler Kullanır?
E-İrsaliye Uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamadan;

a) 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan,

b) e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak E-İrsaliye Uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan, mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler.

E-İrsaliyede Zorunluluk Var Mı?
İrsaliye Uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulama isteğe bağlı kullanılacaktır. 01.07.2018 tarihi itibariyle zorunluluk gelmesi taslak halindedir.

E-İrsaliyeye Başvuru Nasıl Yapılır?
Mükellefler, (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen yöntemlerden biri ile uygulamaya dahil olmak istediklerinde; Gelir İdaresi Başkanlığının “www.efatura.gov.tr” internet adresinde yayımlanan “Elektronik İrsaliye Başvuru Kılavuzu”na uygun olarak e-İrsaliye Uygulamasına ilişkin gerekli başvuru işlemlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. e-İrsaliye Uygulamasına (c) alt bendinde belirtilen yöntemle dahil olmak isteyen mükellefler; doğrudan Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerden herhangi birine başvuracak olup, ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.
E-İrsaliyede yer alan kanunları www.efatura.gov.tr/ sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.

 E-İrsaliye Nedir? Başvuru Sürecinde Yapılması Gerekenler Nelerdir?
 E-İrsaliye Nasıl Hazırlanır ve Gönderilir?
 E-İrsaliye DİA’ya Nasıl Aktarılır?
 E-İrsaliye Uygulaması için DİA’da Yapılması Gerekenler Nelerdir?