Defter-Beyan Sistemi Nedir?

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Sistemdir.

Defter-Beyan Sisteminden Kimler Kullanır?

  • Defter Beyan Sisteminden;
    • Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler
    • Basit Usule Tabi Mükellefler
    • İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler faydalanabilir.

Defter Beyan Sisteme Başvuru Nasıl Yapılmalıdır?

Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bugün dahil) defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.
Defter beyan sistemindeki kanunları defterbeyan.gov.tr/tr sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.

DİA İle Defter Beyan Entegrasyonu Nasıl Çalışır?