İkinci sınıf tacirlerin ekonomik faaliyetlerini izledikleri defterler İşletme Defteri modülü üzerinden takip edilebilir.

İşletme Hesap Planı: Hesap Planı Şeklinde Gelir Gider Takibi ile basit bir ara yüzle kullanım sağlanmaktadır.

Gelir-Gider Takibi: Hızlı Gelir-Gider Kaydı girebilme, Stok Takibi, Dönem Sonu Envanter, Demirbaş Takibi, Dönemsel Amortisman Ayırma gibi özellikler ile gelişmiş bir çözüm sunmaktadır.

Stok, Demirbaş, Envanter Takibi: Gelir Defteri, Gider Defteri, Envanter Defteri, Demirbaş Defteri, İşletme Hesap Özeti gibi raporlar bulunmaktadır.

 İşletme Hesap Kartları Nasıl Tanımlanır?
 İşletme Defteri Gelir-Gider Fişleri Nasıl İşlenir?
 İşletme Defteri Hızlı Hesap Fişi Nasıl Girilir?
 İşletme Hesap Özeti Nasıl Alınır?
 İşletme Dönem Sonu Envanteri Nasıl Alınır?
 Beyannameler, İşletme Defteri Hareketlerine Nasıl Aktarılır?