[sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” size=”h2″ text_color=”white” css=”.vc_custom_1667385223546{padding-top: 10px !important;}” max_width=”1000px” el_id=”1667383400976-2eb94de8-ccaa”]İş Zekası ve Veri Analitiği Nedir?

[/sliding-text]

[pix_highlighted_text items=”%5B%7B%22text%22%3A%22%C4%B0%C5%9F%20Zekas%C4%B1%22%2C%22highlight_color%22%3A%22%23ffd900%22%2C%22heading_font%22%3A%22heading-font%22%2C%22item_color%22%3A%22body-default%22%2C%22item_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22rounded_img%22%3A%22rounded-0%22%2C%22style%22%3A%22%22%2C%22hover_effect%22%3A%22%22%2C%22add_hover_effect%22%3A%22%22%7D%2C%7B%22is_highlighted%22%3A%22true%22%2C%22text%22%3A%22%20Nedir%3F%22%2C%22highlight_color%22%3A%22%2300dcff%22%2C%22heading_font%22%3A%22heading-font%22%2C%22item_color%22%3A%22body-default%22%2C%22item_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22rounded_img%22%3A%22rounded-0%22%2C%22style%22%3A%22%22%2C%22hover_effect%22%3A%22%22%2C%22add_hover_effect%22%3A%22%22%7D%5D” title_color=”black” title_size=”h3″ position=”text-left” heading_id=”1667384133224-b0087781-3d4f” css=”.vc_custom_1667384469434{border-top-width: 20px !important;border-bottom-width: 10px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 10px !important;}”][sliding-text bold=”” secondary_font=”secondary-font” size=”h6″ text_color=”black” words_delay=”10″ el_id=”1667384210109-2318f33b-1a53″]Business intelligence anlamına gelen, kısaltılmış haliyle BI olarak ifade edilen iş zekasını verilere dayalı işletmelerin mevcut durumu hakkında içgörülere hızlı, kolay ve anlaşılır bir şekilde erişim sağlamak için yararlandıkları stratejiler, yazılım ve hizmetler olarak tanımlayabiliriz. İşletmelerin verilerini ortaya çıkarma ve analiz etme süreci olarak tanımlanan iş zekası, kuruluşların geçmişte nasıl performans gösterdiğini ve bu sonuçların neden ortaya çıktığını yanıtlamak için kullanılır.

[/sliding-text][pix_highlighted_text items=”%5B%7B%22text%22%3A%22%C4%B0%C5%9F%20Zekas%C4%B1%20Uygulamalar%C4%B1%22%2C%22highlight_color%22%3A%22%23ffd900%22%2C%22heading_font%22%3A%22heading-font%22%2C%22item_color%22%3A%22body-default%22%2C%22item_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22rounded_img%22%3A%22rounded-0%22%2C%22style%22%3A%22%22%2C%22hover_effect%22%3A%22%22%2C%22add_hover_effect%22%3A%22%22%7D%2C%7B%22is_highlighted%22%3A%22true%22%2C%22text%22%3A%22%20Nelerdir%3F%22%2C%22highlight_color%22%3A%22%2300dcff%22%2C%22heading_font%22%3A%22heading-font%22%2C%22item_color%22%3A%22body-default%22%2C%22item_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22rounded_img%22%3A%22rounded-0%22%2C%22style%22%3A%22%22%2C%22hover_effect%22%3A%22%22%2C%22add_hover_effect%22%3A%22%22%7D%5D” title_color=”black” title_size=”h3″ position=”text-left” heading_id=”1667384244618-4f4d363f-1a91″ css=”.vc_custom_1667384413494{border-top-width: 20px !important;border-bottom-width: 10px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 10px !important;}”][sliding-text bold=”” secondary_font=”secondary-font” size=”h6″ text_color=”black” words_delay=”10″ el_id=”1667384281712-0049d576-61ea”]İş zekası uygulamaları nelerdir dediğimizde işletmelerin veya kuruluşların yaptıkları veri analizi çalışmalarından sonuçlar çıkartmaları ve iş operasyonlarında gelecekteki olayları tahmin etmesine yardımcı olmak için gelişmiş istatistikler kullandığı çok yönlü bir veri erişimi ve bilgi paylaşımı döngüsü diyebiliriz.[/sliding-text][pix_advanced_text size=”26px” content_color=”black” element_id=”1667384324736-89364214-a84c”]Tahmine dayalı analitiği kullanan iş zekası uygulamaları şunları içerir:

 • Veri Madenciliği: Verileri faydalı bilgilere dönüştüren Business intelligence teknolojilerine önemli bir katkısı bulunan veri madenciliği verilerden içgörü üreterek belirli iş sorunlarına çözümler bulmaya yardımcı olur.
 • Sorgulama: Veri tabanından çeşitli çıkarımlarda bulunmak amacıyla belirli bir veri veya bilgi talebi, bilgi sorgulanması olarak tanımlanır.
 • Veri hazırlama: Verileri analiz için hazır hale getirme, birleştirme ve yapılandırma süreci olarak kullanılır.
 • Raporlama: Operasyonel ve finansal veri analizi çalışmalarının sonuçlarının karar mercileriyle paylaşılarak sonuca varabilmeleri ve karar verebilmeleri sürecindeki gerekli adımlar olarak yer alır.
 • Kıyaslama: Yapılan çıkarımlar doğrultusunda mevcut iş süreçlerini ve performans ölçümlerini geçmiş verilerle karşılaştırma olarak uygulanan teknik adımlardan biridir.
 • Tanımlayıcı Analitik: Bir işletmede veya kuruluşta meydana gelen değişiklikleri daha iyi anlamak için karşılaştırmalar yapmak ve geçmiş verilerin yorumlanma aşaması olarak yer alır.
 • İstatistiksel Analiz: Eğilimleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı analitikten çıkan sonuçları toparlama ve istatistikleri uygulama süreci olarak yer alır.
 • Veri Görselleştirme: Veri analizlerini kolaylaştırmak için uygulanan çizelge ve grafikler gibi görsel temsiller sağlayan teknik süreçtir.

[/pix_advanced_text][pix_highlighted_text items=”%5B%7B%22text%22%3A%22%C4%B0%C5%9F%20Zekas%C4%B1%20Ara%C3%A7lar%C4%B1%22%2C%22highlight_color%22%3A%22%23ffd900%22%2C%22heading_font%22%3A%22heading-font%22%2C%22item_color%22%3A%22body-default%22%2C%22item_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22rounded_img%22%3A%22rounded-0%22%2C%22style%22%3A%22%22%2C%22hover_effect%22%3A%22%22%2C%22add_hover_effect%22%3A%22%22%7D%2C%7B%22is_highlighted%22%3A%22true%22%2C%22text%22%3A%22%20Nelerdir%3F%22%2C%22highlight_color%22%3A%22%2300dcff%22%2C%22heading_font%22%3A%22heading-font%22%2C%22item_color%22%3A%22body-default%22%2C%22item_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22rounded_img%22%3A%22rounded-0%22%2C%22style%22%3A%22%22%2C%22hover_effect%22%3A%22%22%2C%22add_hover_effect%22%3A%22%22%7D%5D” title_color=”black” title_size=”h3″ position=”text-left” heading_id=”1667384597603-3dd1cd21-1f7c” css=”.vc_custom_1667384616509{border-top-width: 20px !important;border-bottom-width: 10px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 10px !important;}”][sliding-text bold=”” secondary_font=”secondary-font” size=”h6″ text_color=”black” words_delay=”10″ el_id=”1667384628570-24badce1-794f”]İş zekası araçları, kullanıcılara işletmenin durumu hakkında ayrıntılı bilgi sağlamak ve karmaşık verileri değerlendirmek için veri setlerini analiz eder ve bunları raporlarda, grafiklerde, çizelgelerde, özetlerde, gösterge panoları ve haritalarda analitik bulgular halinde sunar. İş zekası yöntemlerine başvurarak işletmenizin kullandığı ham veriyi kullanışlı, anlamlı bilgilere ve işlevsel bir teknolojiye dönüştürebilirsiniz.

[/sliding-text][sliding-text bold=”” secondary_font=”secondary-font” size=”h6″ text_color=”black” words_delay=”10″ el_id=”1667384628428-dee45736-ce12″]İş zekası araçları verileri birleştirmeyi, temizlemeyi, hazırlamayı, analiz etmeyi ve sindirilebilir bilgilere dönüştürmeyi mümkün kılar. Bu kullanılan araçlar işletmenizin çözümleri olası sorunları azaltmasına yardımcı olur.

[/sliding-text][pix_advanced_text size=”26px” content_color=”black” element_id=”1667384635732-9805a191-1b62″]İşletmenizin ihtiyaç duyacağı iş zekası araçlarını aşağıda bulabilirsiniz:

 • Ad Hoc Analizi: Belirli iş sorularını hızlı bir şekilde yanıtlamak için tasarlanmış bir iş zekası sürecidir. Ad hoc analizi ile işletmeniz daha iyi iş kararları almak için ihtiyaç duyduğu verileri elde edebilir.
 • Çevrimiçi Analitik İşleme (OLAP): Çok boyutlu analitik sorguları mümkün kılan bir bilgi işlem yöntemidir. Büyük şirketlerin ihtiyaç duyduğu bir iş zekası aracı olan OLAP araçları kullanıcıların çok boyutlu iş verilerini farklı perspektiflerden çıkarmasını ve görüntülemesini sağlayan bir teknolojidir.
 • Mobil İş Zekası: Mobil cihazlar için masaüstü iş zekasını optimize ederek verilere erişim sağlayan, depolayan ve analiz eden yazılım programlarını ifade eder.
 • Gerçek Zamanlı İş Zekası: İş zekası faaliyetlerini desteklemek amacıyla tasarlanan veri ambarını besleyerek kullanıcılara gerçek zamanlı bilgi sağlayan bir veri analizi yöntemidir.
 • Operasyonel İş Zekası: İşletmelerin değişen iş ve müşteri gereksinimlerine anında tepki vermeyi sağlayan operasyonel iş zekası, gerçek zamanlı verileri otomatik olarak operasyonel sisteme entegre etmek için gerçek zamanlı iş analitiğini kullanan veri analizi yaklaşımıdır.
 • Hizmet Olarak Yazılım (SaaS BI): İş zekası yazılım çözümleri sunan, SaaS bulut tabanlı uygulamalara bağlanmak için kullanılan yazılım modelidir. Abonelik, üyelik, satın alma ve lisans gibi süreçler bu yazılım kapsamında yer alır.
 • Açık Kaynak (OSBI): Yazılım lisansı satın almayı gerektirmeyen, kullanıcılara yazılım değiştirme olanağı sunan hızlı ve güvenli bir iş zekası destek analizidir.
 • İşbirlikçi İş Zekası: Business intelligence sisteminde kullanılan bir araç olan işbirlikçi iş zekası, paylaşım sürecini kolaylaştırmak için kullanılır.
 • Konum Zekası (LI): Coğrafi konum özelliklerini iş verileriyle ilişkilendirmek için tasarlanmış bir yazılım türüdür.
 • Veri görselleştirme yazılımı: Görselleştirme araçlarını kullanarak verilerdeki modellerin tespitini, değerlerini, analizini ve düzenlenmesini daha kolay hale getiren önemli yazılım modellerinden biri olarak yer alır.

[/pix_advanced_text][pix_highlighted_text items=”%5B%7B%22text%22%3A%22%C4%B0%C5%9F%20Zekas%C4%B1%20%22%2C%22highlight_color%22%3A%22%23ffd900%22%2C%22heading_font%22%3A%22heading-font%22%2C%22item_color%22%3A%22body-default%22%2C%22item_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22rounded_img%22%3A%22rounded-0%22%2C%22style%22%3A%22%22%2C%22hover_effect%22%3A%22%22%2C%22add_hover_effect%22%3A%22%22%7D%2C%7B%22is_highlighted%22%3A%22true%22%2C%22text%22%3A%22%20Ne%20%C4%B0%C5%9Fe%20Yarar%3F%22%2C%22highlight_color%22%3A%22%2300dcff%22%2C%22heading_font%22%3A%22heading-font%22%2C%22item_color%22%3A%22body-default%22%2C%22item_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22rounded_img%22%3A%22rounded-0%22%2C%22style%22%3A%22%22%2C%22hover_effect%22%3A%22%22%2C%22add_hover_effect%22%3A%22%22%7D%5D” title_color=”black” title_size=”h3″ position=”text-left” heading_id=”1667384667806-373a391a-c064″ css=”.vc_custom_1667384722760{border-top-width: 20px !important;border-bottom-width: 10px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 10px !important;}”][sliding-text bold=”” secondary_font=”secondary-font” size=”h6″ text_color=”black” words_delay=”10″ el_id=”1667384674611-cf65743f-57ff”]İş zekası ne işe yarar? sorusunun cevabını rekabet dolu bir ortamda işletmelerin teknolojik gelişmelerden geri kalmamak için daha hızlı ve doğru kararlar vermek için iş zekasına ihtiyaç duymaları olarak verebiliriz. İşletmenizde raporlama ve verimli bir veri analizi sunan iş zekasına olan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır.

[/sliding-text][sliding-text bold=”” secondary_font=”secondary-font” size=”h6″ text_color=”black” words_delay=”10″ el_id=”1667384680784-4de7d9a4-f952″]İşletmeniz için iş zekası sistemlerinin kullanarak verilerin kapsamlı bir şekilde elde edebilir ve bunları iş süreçlerinizde içgörülere dönüştürebilir, böylece stratejik ve iyileştirilmiş iş kararları alabilir, rakip işletmelere göre avantaj elde edebilirsiniz.

[/sliding-text][sliding-text bold=”” secondary_font=”secondary-font” size=”h6″ text_color=”black” words_delay=”10″ el_id=”1667384681770-634732d6-0022″]İş zekası, işletmelerin veya kuruluşların verileri tarihsel bir bağlamla analiz etmesine, yapılan çıkarımları optimize etmesine, performansı takip etmesine, karar verme sürecini hızlandırmasına ve iyileştirilmesine, iş sorunlarını ve verimsizlikleri belirleyip ortadan kaldırmasına yardımcı olur. İş zekası yöntemlerinin uygulanması işletmelerin pazar eğilimlerini ve yeni modelleri belirlemesine, yeni gelir ve karlılığın sağlanmasına, üretkenliğin ve verimliliği arttırarak büyümeyi hızlandırmaya yardımcı olur.

[/sliding-text]

[sliding-text bold=”” secondary_font=”secondary-font” size=”h6″ text_color=”black” words_delay=”10″ el_id=”1667385287498-86a9e4fd-a3c8″] Kusursuz işleyen bir İş Zekası sistemi, kullanıcı beklentilerinin ve taleplerinin doğru analiz yöntemleri ile belirlenmesinin ardından; tüm sürecin uçtan uca sorunsuz bir şekilde tasarlanmasıyla ve geliştirilme safhasındaki detaylı uygulamalarla sağlanmaktadır. İşletmenizin dinamiklerine göre uyarlanmış, veri standardizasyonu sağlanabilmiş, doğru mimariye sahip, performans optimizasyonu yapılmış bir veri akışı sisteminin kurgulanıyor olması ilk etapta oldukça önemlidir. Sağlıklı bir veri akışından sağlanan hesaplanabilir metrik ve boyut alanlarının dönüşümü sonrası; kullanıcı dostu, yüksek algı sağlayıcı görsel denge içeren raporlama yada veri görselleştirme pano ekranlarının geliştirilmesi tercihi kritiktir. Veri görselleştirme, özet bilgi niteliğindeki analitik yada detay içeren operasyonel gibi rapor ihtiyaçlarının tamamlanmasıyla; beklentiye uygun, verimli ve başarılı bir sistemin uygulamaya koyulması sağlanmış olmaktadır.

[/sliding-text][sliding-text bold=”” secondary_font=”secondary-font” size=”h6″ text_color=”black” words_delay=”10″ el_id=”1667385295613-f573437e-f61a”]Veria olarak, beklentilerinize uygun, ideal sisteminizin analiz edilmesi, kurgulanması ve geliştirilmesine yönelik uçtan uca tüm süreçte sizlere danışmanlık sağlıyoruz. Proje veya geçiş sonrası, tüm kullanıcı eğitimi ve destek taleplerini karşılıyoruz.

[/sliding-text][pix_advanced_text size=”26px” content_color=”black” element_id=”1667385335772-b2cfa1f8-0cf1″]

İş Zekası alanında hizmet verdiğimiz çözüm ve uygulamalar

 • İş Zekası proje planlama ve analizi danışmanlığı
 • Veri ambarı modelleme ve tasarımı
 • Veri Analizi uygulamaları
 • Stratejik, Analitik, Taktik ve Operasyonel Dashboard uygulamaları
 • Dinamik Raporlama uygulamaları
 • Sıklıkla uyguladığımız Dashboard çözümleri
 • Executive  / C-Level Yönetim Özeti Dashboard
 • Financials Dashboard
 • Satış, Pazarlama, Finans, Müşteri Analitiği Dashboard uygulamaları
 • Performans Dashboard uygulamaları (Satış, Pazarlama, Finansal, Müşteri, Operasyonel, Destek, IT vb.)
 • Proje Takibi ve Yönetimi Dashboard
 • What – If  Analiz Dashboard Uygulamaları
 • Balans ve Skor Kartı uygulamaları
 • KPI Tahminleme
 • CRM Dashboard

[/pix_advanced_text][pix_highlighted_text items=”%5B%7B%22text%22%3A%22Geleneksel%20raporlama%20sisteminizi%20ak%C4%B1ll%C4%B1%20ve%20%C3%A7evik%20hale%22%2C%22highlight_color%22%3A%22%23ffd900%22%2C%22heading_font%22%3A%22heading-font%22%2C%22item_color%22%3A%22body-default%22%2C%22item_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22rounded_img%22%3A%22rounded-0%22%2C%22style%22%3A%22%22%2C%22hover_effect%22%3A%22%22%2C%22add_hover_effect%22%3A%22%22%7D%2C%7B%22is_highlighted%22%3A%22true%22%2C%22text%22%3A%22%20d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCn!%22%2C%22highlight_color%22%3A%22%2300dcff%22%2C%22heading_font%22%3A%22heading-font%22%2C%22item_color%22%3A%22body-default%22%2C%22item_custom_color%22%3A%22%23333333%22%2C%22rounded_img%22%3A%22rounded-0%22%2C%22style%22%3A%22%22%2C%22hover_effect%22%3A%22%22%2C%22add_hover_effect%22%3A%22%22%7D%5D” title_color=”black” title_size=”h3″ position=”text-left” heading_id=”1667385391625-a00c1fff-c6da” css=”.vc_custom_1667385416575{border-top-width: 20px !important;border-bottom-width: 10px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 10px !important;}”][sliding-text bold=”” secondary_font=”secondary-font” size=”h6″ text_color=”black” words_delay=”10″ el_id=”1667385421913-63dcdc4f-9bf4″]Stratejik kararlar alabilmenin en önemli destekçilerinden olan İş Zekası süreçlerinin kurumunuza adaptasyonu için deneyim ve tecrübelerimiz doğrultusunda, çözüm ortağı olarak yanınızdayız. Teknolojik gelişimin ve inovasyonun hız kazandığı günümüzde; ihtiyaçlarınıza yönelik ideal yöntemin tercihi aşamasında sizlere kesintisiz hizmet sunuyoruz. Beklentilerinizi, anahtar göstergelerinizi önemle planlıyoruz ve önceliklendiriyoruz; uyguladığımız doğru analiz ve yöntem adımlarıyla geçiş sürecindeki risklerinizi minimize ediyoruz.

[/sliding-text][sliding-text bold=”” secondary_font=”secondary-font” size=”h6″ text_color=”black” words_delay=”10″ el_id=”1667385427122-111b557c-2469″]Tüm bu adaptasyon ve uyarlanma süreci içerisinde uzayan farklı teknik süreç ve detayların yarattığı maliyet kayıplarını engelleyecek ölçüde, kurumunuzun şartlarına en uygun ve en ideal ürün yelpazesini seçebilmek adına ihtiyaç duyulan yenilikçi analiz metodolojimizle sizlere destek oluyoruz.

[/sliding-text]

[pix_feature_list content_size=”text-20″ features=”%5B%7B%22text%22%3A%22Bizi%20Aray%C4%B1n%22%2C%22media_type%22%3A%22icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%220%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22Telefon%20%3A%20%2B90%20(850)%20305%2005%2071%22%2C%22media_type%22%3A%22icon%22%2C%22pix_duo_icon%22%3A%220%22%2C%22icon%22%3A%22pixicon-phone-ring%22%7D%5D” flist_bold=”font-weight-bold”]
[sliding-text bold=”font-weight-bold” secondary_font=”secondary-font” size=”h5″ text_color=”heading-default” words_delay=”10″ el_id=”1667385037532-606c21a7-09f3″]Yorumlarınızı, sorularınızı veya geri bildirimlerinizi bize gönderin.[/sliding-text][pix_button btn_text=”Bize Ulaşın” btn_size=”md” btn_effect=”” btn_hover_effect=”” btn_add_hover_effect=”” btn_link=”https://3fyazilim.com/iletisim/” btn_icon=”pixicon-email-2″]